روانشناسی یازدهم جلسه سوم 30 شهریور شبکه4

روانشناسی یازدهم انسانی 30 شهریور شبکه4

جلسه سوم

روانشناسی یازدهم انسانی مدرسه تلویزوینی ایران

 

 

 

 
 
 
فیلم آموزش روانشناسی پایه یازدهم انسانی مدرسه تلویزیونی ایران
 
تاریخ 30 شهریور 99
 
جلسه سوم : صفحه 19 تا 28
 
موضوع این جلسه : تعریف روانشناسی / درس یک تکمیل شد
 
استاد : ماهرخ حسن زادگان رودسری
 
اگر جایی از درس را متوجه نشدید یا درباره نحوه ی تدریس در این فیلم نظری دارید ، در قسمت نظرات برای ما بنویسید.