روانشناسی یازدهم جلسه اول 18 شهریور شبکه چهار | مدرسه تلویزیونی

روانشناسی یازدهم انسانی 18 شهریور شبکه4

درس روانشناسی شبکه4 جلسه اول

 

 

 

 

روانشناسی پایه یازدهم انسانی مدرسه تلویزیونی ایران


جلسه اول : صفحه 1 تا 13


روانشناسی،تعریف و روش مورد مطالعه


استاد : ماهرخ حسن زادگان رودسری


برای دسترسی به سایر مطالب و مفالات روانشناسی کلیک کنید.