ریاضی پیش دبستانی

ریاضی پیش دبستانی

درس اول : انواع خط ها

زیاضی پیش دبستانی

 

در این ویدئو کودک با انواع خط ها مانند خط خمیده ، خط شکسته ، خط راست و... آسنا می شود.

در انها تمرینی هم برای تشخیص انواع خط ها وجود دارد.