آموزش فارسی پیش دبستانی صدای آ (جلسه دوم)

آموزش فارسی  پیش دبستانی صدای  آ (جلسه دوم)

آموزش کلاس اول حرف آ

 

چه طور فارسی را به شیرینی به کودکمان یاد دهیم؟
در این ویدئو کودک پیش دبستانی و ابتدایی با صدای آ آشنا می شوند.

این آموزش ، یکی از پایه ای ترین آموزش های فارسی به کودکان کلاس اولی است.

این ویدئو مناسب معلمان و مادران گرامی می باشد.


اگر والدین کودک هم در حین دیدن این ویدئو به کودک توضیح دهند،کودک این مفاهیم را به راحتی یاد می گیرد.
این ویدئو مناسب کودکان پیش دبستانی می باشد.