آموزش فارسی پیش دبستانی صدای _َ (جلسه اول)

 

آموزش فارسی  دانش آموز پیش دبستانی صدای  _َ (جلسه اول)

 

 فیلم آموزش فارسی ابتدایی

 

 

 

 

چه طور فارسی را به شیرینی به کودکمان یاد دهیم؟
دانش آموزان پیش دبستانی در این ویدئو با صدای _َ آشنا می شوند.
درس فارسی زبان آموزی مصوت _َ
 
در صورتی که پدر و مادر کودک در حین دیدن این ویدئو به کودک توضیح دهند،کودک این مفاهیم را به راحتی یاد می گیرد.