مشاوره کودک

چگونه متوجه اختلال یادگیری کودکمان بشویم؟

چگونه متوجه اختلال یادگیری کودکمان بشویم؟

 اختلال یادگیری مسئله ای شایع در عصر حاضر است و بین 2 تا 10درصد کودکان با آن درگیر هستند حتما شما هم با کودکانی برخورد داشته اید که املای پر غلط دارند یا کند هستند و مشکلات ریاضی غیرمعمول دارند. متاسفانه اغلب این کودکان شناخته نمیشوند و کژدار و مریز تا مقطع دبیرستان پیش می روند البته که برای شناسایی این قبیل دانش آموزان، نیاز به یک معلم آگاه است و اگر همه مدارس ابتدایی مشاور آگاه داشته باشند خیلی سریعتر به تشخیص و درمان این قبیل دانش آموزان اقدام می شود .حال اگر مدرسه اقدامی برای کودکمان نمی کند ، وظیفه ما به عنوان والد چیست؟

بیشتر بخوانید