نقش والدین در کاهش اضطراب کودک

0.0 از 5 بر اساس 0 رای دهنده امتیاز 0.0 از 5
(0 نظر ثبت شده)


0 تومان

دانلود مقاله نقش والدین در کاهش اضطراب کودک

 

ویژگی های موبایل امکان ارسال لینک دانلود به ایمیل یا پیامک

ویژگی های موبایل امکان خرید کارت به کارت و درگاه پرداخت

 

اضافه به سبد خرید

محصولات مشابه


توضیحات کالا

 

مفاله به صورت تحقیقی و پژوهشی است و از نتایج پژوهش می توان در کاهش اظطراب کودکان استفاده کرد.

خلاصه مقاله

مقدمه:

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مداخله والد-محور بر نشانههای اضطراب و مشکلات برون سازی کودکان 6تا 9سال شهر
اهواز بود.


روش:

پژوهش حاضر از نوع آزمایشی بود. در این پژوهش با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس 03نفر از مادران داوطلب واجد شرایط
انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل ( 51نفر در هر گروه) قرار گرفتند. اعضای گروه آزمایش یک دوره مداخله 53جلسه
ای (هر هفته یک جلسه، به مدت 2ساعت) دریافت کردند و اعضای گروه کنترل نیز در انتظار مداخله قرار گرفتند. آزمودنی های هر دو
گروه قبل از شروع مداخله، در پایان دوره (حدوداً 2ماه بعد،) و 2ماه پس از پایان دوره (در مرحله پیگیری،) به پرسشنامه های فهرست
مشکلات رفتاری کودک و مقیاس اسپنس پاسخ دادند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری و یک متغیری مورد بررسی قرار
گرفت.


یافته ها:

نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که مداخله والد-محور باعث کاهش نشانه های اضطراب ( F=63/66و )p 3/335و
مشکلات برون سازی (
F=16/22و )p 3/335کودکان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است، و نتایج درمانی 2ماه پس از
پایان دوره در گروه آزمایش حفظ شده است.


نتیجه گیری:

این مداخله می تواند در کاهش نشانه های اضطراب و مشکلات برون سازی کودکان مورد استفاده قرار گیرد.

 

ویژگی های موبایل برای مطالعه ی ادامه ی این متن می توانید این مقاله را سفارش دهید.

جزئیات کالا

مشخصات

  • نوع تحقیق پژوهشی
  • تعداد صفحات 13 صفحه
  • نویسنده راضیه شهنی ، ایران داودی ، مهناز مهرابی زاده ، یداله زرگر
  • توضیحات نتیجه ی این مقاله می تواند در کاهش نشانه های اضطراب و مشکلات برون سازی کودکان مورد استفاده قرار گیرد

ارسال نظر

0 نظر برای نقش والدین در کاهش اضطراب کودک