نقش والدین در کاهش اضطراب کودک

0.0 از 5 بر اساس 0 رای دهنده امتیاز 0.0 از 5
(0 نظر ثبت شده)


1000 تومان

دانلود مقاله نقش والدین در کاهش اضطراب کودک

 

ویژگی های موبایل امکان ارسال لینک دانلود به ایمیل یا پیامک

ویژگی های موبایل امکان خرید کارت به کارت و درگاه پرداخت

 

اضافه به سبد خرید

محصولات مشابه


توضیحات کالا

 

مفاله به صورت تحقیقی و پژوهشی است و از نتایج پژوهش می توان در کاهش اظطراب کودکان استفاده کرد.

خلاصه مقاله

مقدمه:

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مداخله والد-محور بر نشانههای اضطراب و مشکلات برون سازی کودکان 6تا 9سال شهر
اهواز بود.


روش:

پژوهش حاضر از نوع آزمایشی بود. در این پژوهش با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس 03نفر از مادران داوطلب واجد شرایط
انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل ( 51نفر در هر گروه) قرار گرفتند. اعضای گروه آزمایش یک دوره مداخله 53جلسه
ای (هر هفته یک جلسه، به مدت 2ساعت) دریافت کردند و اعضای گروه کنترل نیز در انتظار مداخله قرار گرفتند. آزمودنی های هر دو
گروه قبل از شروع مداخله، در پایان دوره (حدوداً 2ماه بعد،) و 2ماه پس از پایان دوره (در مرحله پیگیری،) به پرسشنامه های فهرست
مشکلات رفتاری کودک و مقیاس اسپنس پاسخ دادند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری و یک متغیری مورد بررسی قرار
گرفت.


یافته ها:

نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که مداخله والد-محور باعث کاهش نشانه های اضطراب ( F=63/66و )p 3/335و
مشکلات برون سازی (
F=16/22و )p 3/335کودکان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است، و نتایج درمانی 2ماه پس از
پایان دوره در گروه آزمایش حفظ شده است.


نتیجه گیری:

این مداخله می تواند در کاهش نشانه های اضطراب و مشکلات برون سازی کودکان مورد استفاده قرار گیرد.

 

ویژگی های موبایل برای مطالعه ی ادامه ی این متن می توانید این مقاله را سفارش دهید.

جزئیات کالا

مشخصات

  • نوع تحقیق پژوهشی
  • تعداد صفحات 13 صفحه
  • نویسنده راضیه شهنی ، ایران داودی ، مهناز مهرابی زاده ، یداله زرگر
  • توضیحات نتیجه ی این مقاله می تواند در کاهش نشانه های اضطراب و مشکلات برون سازی کودکان مورد استفاده قرار گیرد

ارسال نظر

0 نظر برای نقش والدین در کاهش اضطراب کودک