درمان خستگی مچ دست کودک

 

چرا فرزندم با کمی مشق نوشتن دستش درد می گیرد؟

علت خستگی زود هنگام مچ دست کودک چیست؟

چه کنم فزرندم هنگام مشق نوشتن ناراحتی نکند؟

 

پاسخ به این سوالات را در ویدئوی زیر ببینید:

 

 

 

برای دسترسی به مقالات و ویدئو های دیگردرباره کودک کلیک کنید