Top

قوانین ومقررات

مقررات:

در صورت ثبت اطلاعات اشتباه به خصوص شماره تماس وآدرس پستی،فروشگاه هیچ تعهدی در قبال رسید کالا ندارد

فرایند سفارش در صورتی تکمیل می شود که رسید توسط سایت به شما تحویل داده شود

زمان ارسال کالا بین 5تا7روز کاری می باشد.

{profishop:copyright}